Case Studies

Case studies (prezentace): Vítězní projekty NSR 2017/Case studies/presentations: Winners of the Best Cooperation of the year 2017

Vítěz Nejlepší spolupráce roku 2017 - 1. místo:

TECHNOLOGIE PRO VÝROBU POKROČILÝCH NANOSTRUKTURNÍCH SIO2 VLÁKEN<

Řešiteli projektu jsou:

Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

PARDAM, s.r.o.

V rámci spolupráce Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a společnosti PARDAM, s.r.o. se podařilo vyvinout vlákenný materiál, jehož sorpční vlastnosti jsou výrazně lepší než dnes běžně používaných sorbentů a aktivní povrch vláken řádově překračuje standardní materiály. Nový technologický postup výroby je předmětem společného patentu č. 306370 uděleného 9.11.2016 ÚPV. ´

Vlákna najdou využití při zachytávání nežádoucí vzdušné vlhkosti, což je důležitý proces v mnoha odvětvích – elektronika, potravinářství, chemický průmysl a další. Vyvinutý sorbent má mimořádné užitné vlastnosti, je snadno použitelný opakovaně a tím přináší úspory díky výrazně nižším nákladům finančním i energetickým. Patentovaný technologický postup umožňuje průmyslovou výrobu v potřebném množství.

 

Nejlepší spolupráce roku 2017 - 2. místo:

MOŽNOSTI VAKCINACE PRASAT INAKTIVOVANOU VAKCÍNOU PRO TLUMENÍ VÝSKYTU SALMONEL V CHOVECH PRASAT

Řešiteli projektu jsou:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Bioveta, a.s.

Hlavním výsledkem projektu je vakcína snižující vnímavost sajících selat prasnic vůči infekcím Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby a Salmonella Infantis. Tato vakcína je světově unikátní, žádná podobná vakcína není dosud v žádné zemi registrována. Uvedené tři typy salmonel jsou nejčastějšími v chovech prasat ve střední a západní Evropě a představují riziko pro konzumenty vepřového masa.

Vakcinací prasnic dochází k přenosu imunity na sající selata, která jsou významně chráněna před infekcí. Vakcína byla vyvinuta v rámci řešení projektu a v posledním roce řešení byl uskutečněn její terénní test bezpečnosti a účinnosti, který je předpokladem pro registrační řízení vakcíny. V testech byla potvrzena bezpečnost a účinnost vakcinace. Dalším výsledkem projektu je metoda odlišení zvířat vakcinovaných od zvířat infikovaných, což je velmi důležité pro ozdravení chovu a pro deklarování bezpečnosti jatečných prasat. Tento postup odlišení infikovaných a vakcinovaných prasat byl patentován a je použitelný v oblasti veterinární i humánní vakcinologii.


Nejlepší spolupráce roku 2017 - 3. místo:

VÝVOJ NOVÝCH, ENVIRONMENTÁLNĚ BEZPEČNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Řešiteli projektu jsou:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

AGRO CS a.s.

Nejvýznamnějším výsledkem projektu je nahrazení některých přípravků na ochranu rostlin, které mají prokazatelně negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka. Využití biologicky aktivních látek obranného mechanizmu rostlin je v současnosti považováno za jednu z možných alternativ řešení problému – vývoj tzv. botanických pesticidů. Tyto výrobky částečně nahrazují nebezpečné aplikace prostředků na ochranu rostlin do půdy proti škodlivým činitelům.

Na základě užitného vzoru a následně uděleného patentu č. 305896 byly na přírodní bázi vytvořeny dva výrobky: hnojivé tyčinky pro zvýšení násady květů, které zvyšují počet květů a plodů až o 20% a hnojivé tyčinky proti škůdcům, obsahující látky se silnými insekticidními účinky, ale zcela neškodné pro člověka.

Třetím významným výsledkem projektu je kapalný prostředek potlačující výskyt larev smutnic, který dodává do půdy živiny a navíc obsahuje esenciální olej, který likviduje původce chorob a škůdce.

Díky úspěšnému uplatnění výsledků výzkumu na trhu došlo ke snížení užívání dosavadních prostředků pro ochranu rostlin u nejrizikovější cílové skupiny – drobných spotřebitelů a zahrádkářů.

 

 

Case studies (prezentace): Vítězové & ostatní projekty NSR 2013/2014/Case studies/presentations: Projects submitted into the Best Cooperation of the year 2013/2014

Prezentace projektů přihlášených do Nejlepší spolupráce roku 2013/2014 v angličtině:

 

1. místo - Pohybový závitový mechanismus - Projekt ČVUT Praha a firmy KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM/

1st place - Screw motion mechanism - Czech Technical University in Prague and Kuličkové šrouby Kuřim


2. místo - Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí - Projekt Loschmidtovy laboratoře, Ústavu experimentální biologie a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita a firmy Photon Systems Instruments a Enantis/

2nd place - Biosensor for detection of toxic compounds - Loschmidt Laboratories, Masaryk University Brno & Photon Systems Instruments & Enantis

 

Cena TAČR - Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení - Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně a RehiveTech/

TAČR prize - Technology of rapid data transfers for embedded devices - Faculty of information technology, Brno University of Technology and RehiveTech

 

3D printy vložek dezénových prvků modelů forem osobních pneu - Technická univerzita v Liberci a Continental Barum/

3D printing tread pattern inserts for model of tires for passenger cars - Technical University of Liberec and Continental Barum

 

Paropropustná fólie s povrchovou antimikrobiální fotosenzitivní úpravou - Centrum organické chemie a Fatra/

Antimicrobial photosensitive surface modification of breathable film - Centre for Organic Chemistry and Fatra


Vývoj souprav pro molekulárně-genetickou diagnostiku onkologických onemocnění - Masarykova Univerzita a Generi Biotech/

Kits for molecular genetic diagnostics of oncological diseases - Masaryk University and Generi Biotech

 

Výzkumná spolupráce při vývoji nástrojů produktu Manta - České vysoké učení technické v Praze – Fakulta informačních technologií a Profinit/

Manta tools - Enterprise information flow - Czech Technical University in Prague and Profinit

 

Projekt EUREKA LF13009 -Vývoj přesných pohonných modulů s aplikací nanomateri - Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a OCHI Inženýring/

Development of precise drive modules with applications of nanomaterials - Technical University of Liberec, The Institute for nanomaterials and OCHI Inženýring


Vývoj interakční komory pro analytickou metodu spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS) - Vysoké učení technické v Brně a Tescan/

Development of an interaction chamber for the Laser-inducted Breakdown Spectroscopy (LIBS) technique - Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Tescan

 

Vítězové Nejlepší spolupráce roku 2013/2014

Video 1. místo - Pohybový závitový mechanismus - Projekt ČVUT Praha a firmy KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM

Video 2. místo - Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí - Projekt Loschmidtovy laboratoře, Ústavu experimentální biologie a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita a firmy Photon Systems Instruments a Enantis

Video 3.místo - Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze - Projekt Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a firmy Bioveta

Video Cena TAČR - Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení - Projekt Fakulty informačních technologií Vysokého

učení technického v Brně a firmy RehiveTech

   

Case studies (prezentace): Vítězové & ostatní projekty NSR 2012/2013

Prezentace projektů přihlášených do Nejlepší spolupráce roku 2012/2013:

1. místo: Tescan & VUT - Multimodální holografický mikroskop

 

2. místo: První brněnská strojírna Velká Bíteš & VUT & Jihlavan Airplanes - Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100

 

3. místo: Doosan Škoda Power & ZČU - Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbinách

 

Cena ICT Aliance: Phonexia & VUT - Technologie pro dolování informací z mluvené řeči pro bezpečnostní a komerční aplikace

 

Další soutěžné projekty:

Contipro Biotech & Univerzita Pardubice - Nové kryty na bázi nano- a mikro- nosičů

 

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) & TUL - Produkční linky pro výrobu umělých kůží

 

MEGA & UPOL & TUL - Technologie in-situ čištění podzemních vod pomocí modifikovaných nanočástic kovového železa

 

OCHI-INŽENÝRING & VŠB - Projekt TA01010705 Regulované rekuperační převodníky

 

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC & MUNI - Výzkum a vývoj pokročilých polovodičových materiálů

 

SKLOSTROJ Turnov CZ & TUL - Vývoj a optimalizace systému chlazení forem stroje ISS

 

STAP & TUL - Aktivní bezpečnostní textílie

 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING & VŠB - Výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY & VŠB - Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce

 

Vítězové Nejlepší spolupráce roku 2012/2013

1. místo: Multimodální holografický mikroskop - Projekt společnosti Tescan, Fakulty strojního inženýrství na VUT Brno a Ústavu Molekulární Genetiky Akademie věd ČR

 

2. místo: Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100 - Projekt společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, Leteckého ústavu na Falkutě strojní, VUT v Brně a společnosti Jihlavan Airplanes

 

3. místo: Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbinách - Projekt společnosti Doosan Škoda Power a Západočeské univerzity v Plzni

 

Cena Technologické agentury ČR: Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika - Projekt společnosti KOVOSVIT MAS a ČVUT v Praze

 

Cena Czech ICT Alliance: Technologie pro dolování informací z mluvené řeči pro bezpečnostní a komerční aplikace - Projekt společnosti Phonexia a Fakulty informačních technologií na VUT v Brně

   

Strana 1 z 2


Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72