Case Studies

Case studies (prezentace): Vítězové & ostatní projekty NSR 2013/2014/Case studies/presentations: Projects submitted into the Best Cooperation of the year 2013/2014

Prezentace projektů přihlášených do Nejlepší spolupráce roku 2013/2014 v angličtině:

 

1. místo - Pohybový závitový mechanismus - Projekt ČVUT Praha a firmy KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM/

1st place - Screw motion mechanism - Czech Technical University in Prague and Kuličkové šrouby Kuřim


2. místo - Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí - Projekt Loschmidtovy laboratoře, Ústavu experimentální biologie a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita a firmy Photon Systems Instruments a Enantis/

2nd place - Biosensor for detection of toxic compounds - Loschmidt Laboratories, Masaryk University Brno & Photon Systems Instruments & Enantis

 

Cena TAČR - Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení - Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně a RehiveTech/

TAČR prize - Technology of rapid data transfers for embedded devices - Faculty of information technology, Brno University of Technology and RehiveTech

 

3D printy vložek dezénových prvků modelů forem osobních pneu - Technická univerzita v Liberci a Continental Barum/

3D printing tread pattern inserts for model of tires for passenger cars - Technical University of Liberec and Continental Barum

 

Paropropustná fólie s povrchovou antimikrobiální fotosenzitivní úpravou - Centrum organické chemie a Fatra/

Antimicrobial photosensitive surface modification of breathable film - Centre for Organic Chemistry and Fatra


Vývoj souprav pro molekulárně-genetickou diagnostiku onkologických onemocnění - Masarykova Univerzita a Generi Biotech/

Kits for molecular genetic diagnostics of oncological diseases - Masaryk University and Generi Biotech

 

Výzkumná spolupráce při vývoji nástrojů produktu Manta - České vysoké učení technické v Praze – Fakulta informačních technologií a Profinit/

Manta tools - Enterprise information flow - Czech Technical University in Prague and Profinit

 

Projekt EUREKA LF13009 -Vývoj přesných pohonných modulů s aplikací nanomateri - Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a OCHI Inženýring/

Development of precise drive modules with applications of nanomaterials - Technical University of Liberec, The Institute for nanomaterials and OCHI Inženýring


Vývoj interakční komory pro analytickou metodu spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS) - Vysoké učení technické v Brně a Tescan/

Development of an interaction chamber for the Laser-inducted Breakdown Spectroscopy (LIBS) technique - Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Tescan

 

Vítězové Nejlepší spolupráce roku 2013/2014

Video 1. místo - Pohybový závitový mechanismus - Projekt ČVUT Praha a firmy KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM

Video 2. místo - Biosenzor pro monitorování toxických látek v životním prostředí - Projekt Loschmidtovy laboratoře, Ústavu experimentální biologie a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita a firmy Photon Systems Instruments a Enantis

Video 3.místo - Rekombinantní vakcína proti lymeské borelióze - Projekt Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a firmy Bioveta

Video Cena TAČR - Technologie rychlých datových přenosů pro vestavěná zařízení - Projekt Fakulty informačních technologií Vysokého

učení technického v Brně a firmy RehiveTech

 

Case studies (prezentace): Vítězové & ostatní projekty NSR 2012/2013

Prezentace projektů přihlášených do Nejlepší spolupráce roku 2012/2013:

1. místo: Tescan & VUT - Multimodální holografický mikroskop

 

2. místo: První brněnská strojírna Velká Bíteš & VUT & Jihlavan Airplanes - Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100

 

3. místo: Doosan Škoda Power & ZČU - Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbinách

 

Cena ICT Aliance: Phonexia & VUT - Technologie pro dolování informací z mluvené řeči pro bezpečnostní a komerční aplikace

 

Další soutěžné projekty:

Contipro Biotech & Univerzita Pardubice - Nové kryty na bázi nano- a mikro- nosičů

 

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) & TUL - Produkční linky pro výrobu umělých kůží

 

MEGA & UPOL & TUL - Technologie in-situ čištění podzemních vod pomocí modifikovaných nanočástic kovového železa

 

OCHI-INŽENÝRING & VŠB - Projekt TA01010705 Regulované rekuperační převodníky

 

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC & MUNI - Výzkum a vývoj pokročilých polovodičových materiálů

 

SKLOSTROJ Turnov CZ & TUL - Vývoj a optimalizace systému chlazení forem stroje ISS

 

STAP & TUL - Aktivní bezpečnostní textílie

 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING & VŠB - Výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY & VŠB - Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce

   

Vítězové Nejlepší spolupráce roku 2012/2013

1. místo: Multimodální holografický mikroskop - Projekt společnosti Tescan, Fakulty strojního inženýrství na VUT Brno a Ústavu Molekulární Genetiky Akademie věd ČR

 

2. místo: Létající laboratoř turbovrtulového motoru TP100 - Projekt společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, Leteckého ústavu na Falkutě strojní, VUT v Brně a společnosti Jihlavan Airplanes

 

3. místo: Výzkum a vývoj prototypu diagnostického systému pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbinách - Projekt společnosti Doosan Škoda Power a Západočeské univerzity v Plzni

 

Cena Technologické agentury ČR: Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika - Projekt společnosti KOVOSVIT MAS a ČVUT v Praze

 

Cena Czech ICT Alliance: Technologie pro dolování informací z mluvené řeči pro bezpečnostní a komerční aplikace - Projekt společnosti Phonexia a Fakulty informačních technologií na VUT v Brně

 

Vítězové Nejlepší spolupráce roku 2011/2012

1. místo: Mechatronický koncept vodorovných strojů

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

a TOS VARNSDORF, a. s.

Detaily spolupráce ke stažení ZDE.

Vyvinutý dvoustroj je vybaven několika přídavnými mechatronickými zařízeními pro zvyšování přesnosti, které byly vyvinuty v rámci daného projektu. Tato zařízení dokáží identifikovat určité deformace stroje a tuto deformaci potom díky propojení s řídicím systémem kompenzovat.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) je v současnosti nejúspěšnějším a největším výzkumným a vzdělávacím pracovištěm orientovaným specificky na oblast obráběcích strojů v ČR. VCSVTT tvoří výzkumnou základnu oboru výrobní techniky a technologie v ČR a je původcem „Strategické výzkumné agendy oboru strojírenské výrobní techniky“, která přímo vychází z potřeb průmyslu v oblasti vědy a výzkumu. Hlavním cílem centra je výzkum nových řešeni a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti a výchova odborníků v oboru výrobních strojů.

Společnost TOS VARNSDORF a. s. je předním světovým výrobcem obráběcích strojů se specializací na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center. Byla založena již v roce 1903. Nyní je soukromou firmou, privatizovanou čistě českým kapitálem, což - v oboru obráběcích strojů v České republice - není zcela obvyklé. Výrobky TOS VARNSDORF, a. s. se vyznačují pokrokovým technickým řešením a spolehlivostí. Uplatňují se na nejnáročnějších světových trzích. Obráběcí centrum SPEEDtec, získalo na veletrhu MSV/IMT 2008 Brno Zlatou medaili. Rok 2008 byl zatím nejúspěšnější v celé historii firmy. V roce 2009 byl uveden do provozu prototyp technologického pracoviště WRD 150 DUO (na němž je aplikován „Mechatronický koncept vodorovných strojů“ pro zvyšování přesnosti).V roce 2010 byl veřejnosti představen prototyp frézovacího a vyvrtávacího stroje deskového typu WRD 170 (Q), jenž je dosud ve firmě největším vyráběným strojem.

 

2. místo: Využití odpadního Butacite ® materiálu pro lepší vozovky

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů

a DuPont CZ s.r.o.

Detaily spolupráce ke stažení ZDE.

Projekt je vynikajícím příkladem využití odpadních surovin v materiálovém inženýrství, vznikl ve spolupráci Fakulty dopravní ČVUT a společnosti DuPont CZ. Polyvinyl butyral (obchodní značka Butacite®) se používá ve formě folií k výrobě bezpečnostního vrstveného skla. Odpadní materiál se až dosud likvidoval na skládkách, neboť je kontaminován skelným prachem a pro původní účel nevyužitelný. Přidán do silničních asfaltových směsí však výrazně zlepšuje jejich užitné vlastnosti a životnost. Předmětem projektu je optimalizace technologie výroby směsí pro konstrukci vozovek, jejich aplikace a sledování užitných parametrů během zatížení.

2. místo: KEMASAN 590

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a KEMA stavební materiály s.r.o. a MgA. Josef Červinka -restaurátor

Projekt KEMASAN 590 vychází z velice aktuální potřeby sanací omítek, zejména u památkově chráněných objektů, kdy standardy české i evropské nedovolují použití portlandského cementu. Restaurátor v úzké spolupráci s výzkumným pracovištěm navrhl a odzkoušel konstrukce sanačních omítek bez obsahu portlandského cementu, určených zejména na fasády památkových objektů, ale také na vlhké zdivo všech typů staveb. Tento typ omítek plní za dodržení technických a technologických podmínek sanační funkci i bez použití dalších sanačních metod jako je např. podřezání či elektroosmóza. Mají dlouhodobou životnost a pro svou mimořádnou účinnost používají názvu „Sušící”. Tento speciálně vytvořený typ omítek je skutečně schopen splnit zadání památkových úřadů v celé Evropě. Zároveň splňuje normou požadované předpisy na technické vlastnosti materiálů, jako jsou pevnost v tlaku a tahu. Vychází se přitom ze zahraničních dodávek cementu kombinovaných s českými materiály, čímž vzniká unikátní  technologie se  schopností trvale sušit – sanovat zavlhčené zdivo.

 

3. místo: Technologie Arosantolu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické technologie a Aroma Praha, a.s.

Ve spolupráci společnosti Aroma a.s. a Ústavu organické technologie FCHT VŠCHT byla zavedena výroba vonné látky s aromatem santalu a cedru, které je velmi ceněnou složkou řady parfémových kompozic. Technologie výroby Arosantolu (1-(2,2,6-trimethylcyklohexyl)-pentan-3-ol) je založena na rozsáhlých zkušenostech se selektivní vysokotlakou hydrogenací, která spojuje oba partnery během spolupráce, trvající již několik desítek let (40 let). Významnou okolností také je, že pro zavedení nového produktu nebyly zapotřebí žádné významné dodatečné investice. Technologie výroby nové látky nachází významné uplatnění na trhu chemických specialit, zejména v oblasti kosmetiky, osobní hygieny a čistících prostředcích.

   

Strana 1 z 2


Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72