Novinky

Slavnostní vyhlášení výsledků Nejlepší spolupráce roku proběhne 4. listopadu 2014

20. 10. 2014

Sdružení pro zahraniční investice - AFI, Americká obchodní komora v ČR - AmCham, Česká inovace - ČIN a Technologická agentura ČR oznamují, že slavnostní vyhlášení ocenění Nejlepší spolupráce roku 2014 proběhne 4. listopadu 2014. Akce proběhne v českém jazyce a je určena pro zástupce přihlášených projektů a odbornou veřejnost. Pro obdržení pozvánky, prosím napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

---

Association for Foreign Investment - AFI, American Chamber of Commerce in the Czech Republic, Czech Innovation and Technology Agency of the Czech Republic would like to inform you, that the awards ceremony to announce the Best Cooperation of the Year 2014, will  take place on November 4, 2014. The event will be held in Czech. The event is special invitation-only. To receive your invitation, please contact Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

AFI & AmCham & ČIN

 

Přihlašování projektů prodlouženo do 5.9.2014

21. 08. 2014

Organizátoři oznamují, že přihlašování přihlášek do soutěže Nejlepší spolupráce roku je prodloužena do 5.9.2014, 23:59.

Přihláška ke stažení zde: http://www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2014

   

Vyhlášení 4. ročníku Nejlepší spolupráce roku

23. 06. 2014

Sdružení pro zahraniční investice – AFI, Americká obchodní komora v ČR a Česká inovace (ČIN) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, vyhlašují čtvrtý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Projekt je realizován pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1.6.2013 až 30.6.2014. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 22.8.2014.

Celkový vítěz získá finanční prémii ve výši 100.000 Kč.

   

Publikace Karla Čady: CHRÁNIT / NECHRÁNIT, to je otázka

17. 06. 2014

 

Shrnutí:

Publikace se zabývá otázkami ochrany duševního vlastnictví v prostředí výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Upozorňuje na zvláštní symbiózu autorských práv a práv průmyslových, zejména v prostředí výzkumných organizací (vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic či jiných právních forem). Zahrnuje problematiku práv a povinností autorů a původců na straně jedné a jejich zaměstnavatelů na straně druhé.

Publikace obsahuje praktické návody k optimální ochraně duševního vlastnictví a podrobně rozebírá důležitost vnitřní právní úpravy v této oblasti, aby vztahy plynoucí z tvůrčí činnosti jedinců byly co nejméně problémové. Dále upozorňuje na úskalí smluv o společném výzkumu, a to zejména v případech, kdy dochází k mezinárodní spolupráci. Věnuje se otázkám komercializace výsledků výzkumu a vývoje a jejich právnímu zajištění. Podrobně jsou komentovány strategické i praktické návody směřující k vyvážené licenční praxi.

Publikace je určena především výzkumným pracovníkům, původcům vynálezů a v neposlední řadě těm, kteří mají na starost organizační a administrativní zabezpečení výsledků tvůrčí činnosti v jednotlivých organizacích či odpovídají za komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.

O autorovi:
Ing. Karel Čada, prom. práv., Ph.D., je odborníkem v oblasti průmyslového vlastnictví. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze (1964-1969), Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1973-1978) a Vysokou školu ekonomickou v Praze – Ph.D (2005 -2009). Absolvoval řadu zahraničních stáží a studijních pobytů včetně studijního pobytu v Japonsku a USA. V letech 1999 až 2009 byl předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví. Nyní pracuje v Advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. a Vysoké škole ekonomické v Praze. Karel Čada se podílel na teoretickém zázemí pro oceňování nehmotného majetku v České republice. Je soudním znalcem pro obor patenty a vynálezy a zabývá se ekonomickými dopady nehmotného majetku na podnikovou praxi, transferem technologií a licenčními obchody. Je autorem několika publikací z oblasti ochrany průmyslového vlastnictví.

Více informací: http://www.alevia.cz/vydavatelstvi/

   

The Science behind the Service - a view from AT&T Labs on June 19 in Brno

03. 06. 2014

Simon Urbanek, a leading researcher in analytics and visualization from the world-famous AT&T labs will highlight how the latest communications and data technology is shaping and changing business the world over and enabling new innovative ways to improve our everyday life.

Date: June 19, 2014
Time: 9.30-11.00 am
Venue: Masaryk University, Faculty of Informatics - auditorium D2, Botanická 554/68a, Brno
Working language: English

Big Data poses many opportunities to learn. The richness of the data allows for new innovative ways to improve our society, increase efficiency and answer new questions. Big Data also requires new approaches to computing, visualization and data analysis along with the development of new tools.

Simon Urbanek <http://simon.urbanek.info/> will highlight methodologies and tools developed at AT&T Labs in his presentation - Research to tackle the challenges of Big Data. This includes  open-source tools such as Nanocubes - interactive visualization of billions of data points and RCloud - collaborative environment for analysis of large data based on R. He will also illustrate the potential of Big Data on practical applications, including how cellular network data has the potential to revolutionize the study of cities and help urban planners.

Event is free of charge.
Please register at
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Contact person: Veronika Szentiványiová, +420 602 790 012

 

   

EU-CHINA RESEARCH AND INNOVATION PARTNERSHIP (ECRIP): 4 Million Euros to fund mobility of EU Researchers to China

09. 05. 2014

A new major programme of the European Commission to fund specifically mobility of European researchers to China has been launched on 4th of April.  The objective of this programme called ‘EU-CHINA RESEARCH AND INNOVATION PARTNERSHIP (ECRIP)' is to create, strengthen and intensify the EU-China Research & Innovation (RI) partnerships by supporting the mobility of EU researchers to China and strengthening people-to-people contacts, from both the public and private sectors, in strategic RI sectors. The overall indicative amount made available under this Call for Proposals is EUR 4 000 000.

The Call for Proposals is divided into five lots of EUR 800 000 each, corresponding to five identified strategic areas:
Lot 1: Renewable energy, energy efficiency, sustainable energy solutions for cities;
Lot 2: Sustainable urban development and urban planning, green urban mobility and transport;
Lot 3: Health, public health and welfare policies - life sciences;
Lot 4: Information and communication technologies, smart cities;
Lot 5: Food, agriculture, bio-technologies and water.

Deadline to submit the proposal's concept note is 23 May, 2014.

Více...

   

Invitation: International Conference on Technology Policy and Innovation, September 9-12, Brno

09. 05. 2014

ICTPI 2014 (International Conference on Technology Policy and Innovation) will be devoted to opportunities, challenges, and policies related to capacity building in emerging technology regions.

The conference is being organized by Masaryk University Technology Transfer Office with further regional and institutional partners from the South Moravian Region. The goals of the conference include shaping the institutional, regional, and national eco-system supporting technology transfer.

Apart of the two main programme days, September 10-11, there will be a special seminar on Tuesday before the conference followed by the Welcome Party, and additional events will be also offered after the conference on Friday.

Deadline for contribution submission has been postponed to June 30, 2014.

   

Czech Focus: Making progress, together

05. 05. 2014

Read the article about winners of Best Cooperation of the Year in Czech Focus magazine (issue 1, page 4-5).

Přečtěte si článek o vítězech Nejlepší spolupráce roku v časopisu Czech Focus (číslo 1, strana 4-5).

Článek k přečtení zde/Read the article here.

   

Ekonom: Mikroskopy z Brna patří mezi krále českého exportu

20. 03. 2014

Přečtěte si článek o vítězi Nejlepší spolupráce roku firmě Tescan uveřejněn v časopisu Ekonom (číslo 12, strana 28-29).

Článek k dispozici zde.

   

CzechInvest: Českou technologii na recyklaci použitého oleje využijí v Číně

04. 02. 2014

Technologická mise do Číny, organizovaná minulý rok na podzim agenturou CzechInvest, českým Velvyslanectvím v Pekingu a dalšími partnery, pomohla završit spolupráci mezi čínským podnikem Suzhou Cleanet a českou společností Nafigate Corporation a.s. Dohoda umožní čínské firmě využívat ekologickou technologii, která recykluje použitý fritovací olej.

Článek k dispozici zde.

   

Euro: Blýská se na lepší časy?

27. 01. 2014

Přečtěte si článek Jana Linharta o odpočtu na podporu výzkumu a vývoje uveřejněn v časopisu Euro.

   

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 66

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/doc/www.spolupraceroku.cz/www/templates/spoluprace/html/pagination.php on line 72