Novinky

Přihlašování projektů do soutěže Nejlepší spolupráce roku 2015 prodloužena do 12. února!!

SOUTĚŽNÍ LETÁK v češtině - ke stažení zde.

SOUTĚŽNÍ LETÁK v angličtině - ke stažení zde.

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, vyhlašují rozšířený 5. ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Soutěž uděluje ocenění v oblasti spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, která vede k inovacím, a úspěšných transferů technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány / ukončeny v období mezi 1. 7. 2014 až 31. 12. 2015. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit nejpozději do 12. 2. 2016.